Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Němec, Vlastimil
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vybrané společnosti. Autor má v této práci za cíl zhodnotit jak vnější tak i vnitřní okolí podniku. Autor se dále zabývá otázkami situace ve firmě za období od jejího vzniku v České ...
 • Analýza rizik společnosti Alca plast, s.r.o. 

  Sítková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik, která jsou v současné době velmi aktuální. Je důležité, aby společnosti preventivně prováděly identifikaci a analýzu rizik a následně tato rizika eliminovaly. V diplomové práci ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Honza, Filip
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vypracování a zhodnocení finanční situace společnosti AB JET spol. s r. o. v letech 2008 až 2012. První část práce je tvořena teoretickými východisky finanční analýzy. Druhá část obsahuje ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model 

  Libichová, Pavla
  Tato diplomová práce se věnuje hodnocení výkonosti vybrané společnosti. Hodnocení výkonnosti je provedeno na základě EFQM modelu Excelence. Teoretická část práce se zaměřuje na popis vybraných modelů hodnocení výkonnosti. ...
 • Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy 

  Končír, Oliver
  Diplomová práca je zameraná na analýzu rizík, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi aktuálne. Je nesmierne dôležité, aby jednotlivé spoločnosti priebežne uskutočňovali identifikáciu a analýzu rizík a následne sa tieto riziká ...
 • Informační strategie firmy 

  Jedličková, Marie
  Existence informační strategie v podniku napomáhá řídit informační systém a tím tak pozitivně ovlivnit plnění globálních strategických cílů společnosti a její celkový úspěch na trhu. Tato práce se zaměřuje na tvorbu ...
 • Marketingové aspekty při zpracování nabídky do veřejné obchodní soutěže stavebním podnikem 

  Deufnerová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti Metrostav a.s., která podniká ve stavebnictví v tuzemsku i zahraničí. Na základě vybraných metod jsem provedla – SLEPTE analýzu, Porterův model, Model 4C a SWOT ...
 • Marketingový mix podniku 

  Vyroubalová, Klára
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingový mix společnosti SwissCentrum software, s. r. o. Teoretická část popisuje pojmy marketing, marketingové prostředí, marketingový mix a SWOT analýzu. Analytická část hodnotí ...
 • Marketingový mix společnosti OKNOSERVIS s.r.o. 

  Šmardová, Gabriela
  Bakalářská práce se zaměřuje především na rozbor marketingového mixu společnosti OKNOSERVIS s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem plastových a hliníkových oken a dveří. Na základě analýzy společnosti a primárního ...
 • Marketingový mix vybrané firmy 

  Obrtel, Gabriel
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení aktuálního stavu marketingu ve společnosti ACO Industries k. s. a obsahuje návrh na jeho zlepšení. Teoretická část definuje marketing nejprve z nejobecnějšího hlediska, poté ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Fotta, Michal
  Táto diplomová práca sa venuje problematike posúdenia informačného systému a návrhu zmien vybranej spoločnosti. V práci sú predstavené teoretické podklady potrebné pre vypracovanie analýzy súčasného stavu informačného ...