Now showing items 1-6 of 6

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pelcová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Speleoart, s.r.o. v letech 2006 – 2010. Cílem práce je analýza současného stavu firmy a návrhy na zlepšení její situace. První část práce je věnována ...
 • Podnikatelský plán pro založení rodinného penzionu v obci Tři Studně 

  Nedvědová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu na vybudování rodinného penzionu na Vysočině v obci Tři Studně. Teoretická východiska práce obsahují rozvoj a růst společnosti, strategii společnosti, analýzu ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Pernicová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ASD-ML, s.r.o. v rozmezí let 2009 – 2012. Cílem této práce je zhodnotit současný stav společnosti a navrhnou potřebné kroky ke zlepšení tohoto stavu. ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Harašta, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti Auto Slavíček s.r.o. za období 2010 až 2016 a formulování návrhů vedoucích k jejímu zlepšení. V práci je analyzována současná ekonomická situace ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Nedvědová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku IMOS Brno, a.s. za období 2011-2015 a zpracováním návrhů na její zlepšení. Nejprve jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti finanční analýzy, které budou ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Smýkalová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti MITAS a. s. za období 2007–2012 a zpracováním návrhů na její zlepšení. Nejprve jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti strategické a finanční analýzy, ...