Now showing items 1-10 of 10

 • Expanze podniku na zahraniční trh 

  Nguyen, Viet Hung
  Diplomová práce se zaměřuje na formulování podnikatelského záměru na rozvoj společnosti Jonckers Translation & Engineering, s.r.o., která by chtěla otevřít novou pobočku v Ekvádoru. Rozhodl jsem se vytvořit návrh na tento ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kovařík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti KARAT software, a.s. v letech 2013–2017, pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě výsledků provedené finanční analýzy je následně souhrnně ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Homolová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybraného podniku v období let 2014-2018. Na základě získaných výsledků z provedené finanční analýzy jsou navrhnuta opatření, která by měla vést ke zlepšení situace ...
 • Návrh konkureční strategie firmy 

  Števanka, Ladislav
  Diplomová práce analyzuje současný stav malé firmy zabývající se prodejem sportovního zboží. Zkoumá působení vnějšího prostředí na firmu a analyzuje vnitřní prostředí. Definuje strategické cíle firmy, obsahuje návrh ...
 • Návrh strategie expanze na zahraniční trh 

  Vítková, Karolína
  Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané společnosti na zahraniční trh. Tato společnost sídlí v Brně a hlavním předmětem podnikání je prodej dámské módy. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se ...
 • Podnikatelský plán - Jídelna u Marků 

  Ďuránová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánem na založení jídelny U Marků, která bude sídlit ve městě Letohrad a zabývat se poskytováním obědů podle potřeb zákazníků. Podnikatelský plán stanoví teoretické pojmy, analyzuje ...
 • Podnikatelský záměr – otevření školy sebeobrany 

  Zelníček, František
  Smyslem mé diplomové práce je otevřít v rámci EWTO novou školu na Vysočině, konkrétně ve Žďáře nad Sázavou, a tím rozšířit působnost EWTO na území České republiky. Součástí práce je stanovit nejlepší investiční variantu, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hunalová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému vybrané společnosti, která se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti financí. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska k danému tématu a jsou ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn 

  Moudrá, Libuše
  Obsahem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení současného stavu informačního systému ve firmě Ing. Antonín Hrubý za účelem odhalení, zdali je nutné tento informační systém měnit a jakým způsobem. Dále bude obsahovat ...
 • Strategie vstupu Benziny s.r.o. (Unipetrol, a.s.) na zahraniční trh 

  Masár, Lukáš
  Cieľ diplomovej práce je navrhnutie vhodnej stratégie vstupu firmy Benzina, s.r.o. (Unipetrol, a.s.) na zahraničný trh. Práca obsahuje analýzu súčasnej situácie na domácom trhu v Českej republike a analýzu priemyslu v ...