Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Fidrmucová, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu společnosti S&K LABEL. Jedná se o polygrafickou společnost, která se zabývá výrobou samolepících etiket. Obsahem práce je popis vnějšího, oborového a vnitřního prostředí podniku. Na ...
 • Analýza firmy vybranými metodami a návrh na její rozvoj 

  Jašková, Ivana
  Diplomová práce vybranými metodami celkově posuzuje stav středně velkého podniku, který nabízí komplexní sanitační programy pro profesionální uživatele v České republice. Zkoumaným obdobím byly roky 2008 - 2012. Na základě ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Peloušková, Tereza
  Předmětem bakalářská práce je analýza společnosti MMB Consulting, s.r.o., která se zabývá realizací staveb v Jihomoravském kraji. Obsahem práce je vypracování SLEPTE analýzy, Porterova modelu pěti konkurenčních sil a SWOT ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Košťál, Karel
  Tato Diplomová práce analyzuje výrobně obchodní společnost FINO-trade s.r.o., její vztahy s oborovým okolím a její pracovní postupy. Je založena na jednoduchých analytických nástrojích, kterými jsou SLEPTE analýza, SWOT ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Faltusová, Denisa
  Diplomová práce analyzuje strategickou pozici společnosti ŠKODA AUTO na automobilovém trhu. Ke kritickému zkoumání trhu byly použity analýzy SLEPTE, Porterův model pěti sil a také McKinseyho model 7s, SWOT analýza a Králíčkův ...
 • Kritická analýza vstupu společnosti na německý trh a porovnání s analýzou expanze společnosti na polský trh 

  Novák, Roman
  Tato diplomová práce se věnuje kritické analýze vstupu společnosti Student Agency na německý trh a srovnání s analýzou vstupu téže společnosti na trh polský. V první části se práce zabývá teoretickými poznatky k jednotlivým ...
 • Návrh strategie společnosti ESET 

  Kyseľová, Barbora
  Diplomová práce navrhuje strategické řešení pro firmu ESET podnikající v oboru zabezpečovacího softwaru pro různé platformy. Ke kritickému prozkoumání trhu byly použity Porterův model pěti sil a také SWOT analýza. Taktéž ...
 • Podnikatelský plán 

  Zemanová, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro organizaci příměstského plaveckého tábora pro děti, který každoročně pořádá plavecká škola Kometa Brno. Tato práce obsahuje veškeré potřebné informace a ...
 • Podnikatelský plán na Školu lyžování 

  Mačto, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na školu lyžování. Práce vychází z úvodních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza tržního prostředí, konkurence a vypracovaní podnikatelského plánu ...
 • Podnikatelský plán pro hotel Panorama 

  Holubová, Barbora
  Tématem diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu pro obnovení provozu horského hotelu Panorama v Deštném v Orlických horách. V první části jsou popsána teoretická východiska práce, která obsahují vysvětlení ...
 • Podnikatelský plán pro založení nové firmy 

  Francúzová, Andrea
  Tato práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro založení nové společnosti nabízející služby seniorům a současně pracovní uplatnění studentům. Analýzy vnějšího a oborového prostředí spolu s průzkumem trhu tvoří ...
 • Podnikatelský záměr 

  Valentová, Marta
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje podniku BRISK. Praktická část obsahuje analýzu současného stavu firmy (analýzu tržeb a konkurence, SWOT analýzu). Následně je vypracován návrh na nákup vybavení ...
 • Podnikatelský záměr – založení a provoz crossfitové posilovny 

  Klinger, Erik
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení a provoz crossfitové posilovny. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické, analytické a praktické. V teoretické části jsou popsány cíle práce a definovány ...