Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Jelčová, Denisa
  Diplomová práce se zaoberá analýzou současného stavu Agentury - Pro-staff s.r.o., která je využita na tvorbu návrhov pro rozvoj společnosti. V první části jsou definovány cíle a metodika práce, zatímco druhá část obsahuje ...
 • Podnikatelský záměr pro vytvoření gastronomického portálu 

  Štěpánek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem pro vytvoření gastronomického portálu. Práce popisuje projekt od vzniku e-shopu, přes získávání zákazníků a rozšiřování o další moduly, až po kompletní internetový portál ...
 • Podpora manažerského rozhodování 

  Pekárek, Radek
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu reportů, které umožní manažerů přístup k informacím. Díky těmto informacím budou mít manažeři podklad pro svoje následující rozhodování. Přístup k těmto reportům nebudou mít pouze ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Barič, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením, analýzou a prípravou návrhov na zlepšenie informačného systému vybranej spoločnosti, ktorá pôsobí v oblasti poisťovníctva a zaoberá sa poskytovaním obhliadok motorových vozidiel a ...
 • Rozbor efektivnosti podnikatelského subjektu 

  Lang, Richard
  Diplomová práce má za úkol posouzení možností dalšího vývoje společnosti D.I.S., spol. s r.o. Analyzuje efektivnost společnosti pomocí finanční analýzy a dalších nástrojů, dále analyzuje situaci v odvětví stavebnictví ČR. ...
 • Strategická analýza podniku D.I.S., spol. s r.o. 

  Lang, Richard
  Cílem této diplomové práce bylo provést celkovou strategickou analýzu společnosti D.I.S., spol. s r.o. z důvodu posouzení možností jejího dalšího vývoje. Celková strategická analýza zahrnuje externí i interní analýzu firmy ...