Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza firmy vybranými metodami 

  Vajdová, Petra
  Táto diplomová práca je zameraná na analýzu mnou vybranej spoločnosti. Jedná sa o spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá pôsobí v oblasti architektúry, dizajnu a stavebnej činnosti. Prostredníctvom vonkajšej a vnútornej ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Horňáková, Zuzana
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotenie finančnej situácie podniku TOSPOL, s. r. o. vo vybraných rokoch 2012-2016. Bude vykonaná finančná analýza danej spoločnosti. V teoretickej časti bude definícia pojmov. V ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Horňáková, Zuzana
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotenie finančnej situácie podniku TOSPOL, s. r. o. vo vybraných rokoch 2012-2016. Bude vykonaná finančná analýza danej spoločnosti. V teoretickej časti bude definícia pojmov. V ...
 • Marketingoý mix firmy Ing. Jozef Nedělník s.r.o 

  Sakalová, Michaela
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou marketingového mixu spoločnosti Ing. Jozef Nedělník s.r.o. Na základe poznatkov o aktuálnom stave firmy je vytvorený nový návrh marketingového mixu, pričom sú nájdené nové ...
 • Podnikatelský záměr 

  Novotová, Andrea
  Diplomová práca sa zaoberá prípravou úspešného štartu podnikania v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb. Ide zostavenie podnikatelského zámeru nového podniku v oblasti hotelierstva so všetkými jeho náležitosťami .
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Tománek, Michal
  Predmetom tejto Diplomovej práce je posúdenie informačného systému v zvolenej spoločnosti Ryba Žilina s.r.o.. V tejto fáze posudzovania sa vychádza z rozsiahlych analýz a zistení. Po vyhodnotení použitých analytických metód ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šalamonová, Terézia
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému vo firme Woodensky SK a návrhom na zlepšenie jeho efektívnosti. Teoretická časť je zameraná na vymedzenie základných pojmov a popis zvolených analytických metód. ...
 • Zhodnocení rizik v mezinárodním obchodování pro společnost Hortim, s.r.o. 

  Farkaš, Timotej
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou rizík pre vybranú spoločnosť, ktoré môžu nastať počas medzinárodného obchodovania. Cieľom práce je na základe analýz navrhnúť vhodné opatrenia k eliminácii daných rizík. Úvodná časť práce ...