Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Kostka, Matej
  Predmetom tejto diplomovej práce je analýza firmy Dolkam Šuja a.s. . Prostredníctvom zvolených metód, ktoré sú popísané v teoretickej časti práce, je zhodnotený súčasný stav spoločnosti a na jeho základe sú navrhnuté ...
 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Kostka, Matej
  Predmetom tejto diplomovej práce je analýza firmy Dolkam Šuja a.s. . Prostredníctvom zvolených metód, ktoré sú popísané v teoretickej časti práce, je zhodnotený súčasný stav spoločnosti a na jeho základe sú navrhnuté ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Holländerová, Petra
  The diploma thesis is focused on the analysis of the selected business subject Oknoplast Slovakia, s. r.o. On the basis of the analyzed analytical methods of the internal and external environment of the company, the overall ...
 • Strategie rozvoje podniku 

  Uhríková, Anna
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou stratégie rozvoja podniku. Práca obsahuje charakteristiku strategického riadenia, analýzu vonkajšieho a vnútorného prostredia firmy. Výsledky analýz sú zhrnuté v SWOT analýze, ktorá ...