Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Čuperová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením finanční situace společnosti ABC s.r.o. v letech 2013-2017. Práce je rozdělena do tří hlavních oblastí. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky z odborné literatury, podle ...
 • Podnikatelský plán - Jídelna u Marků 

  Ďuránová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánem na založení jídelny U Marků, která bude sídlit ve městě Letohrad a zabývat se poskytováním obědů podle potřeb zákazníků. Podnikatelský plán stanoví teoretické pojmy, analyzuje ...
 • Podnikatelský záměr pro založení bezkontaktní automyčky 

  Krmíček, Radim
  Bakalářská práce pojednává o sestavení podnikatelského plánu pro založení bezkontaktní auto myčky v Břeclavi. V úvodní teoretické části jsou vymezeny pojmy, které souvisejí se založením podniku a podnikatelského plánu. ...
 • Reporting v podmínkách vybrané firmy 

  Kuliš, Ota
  Diplomová práce se zabývá oblastí reportingu v konkrétní firmě. Teoretická část popisuje koncepci reportingu a příslušný teoretický rámec. Praktická část obsahuje analýzu firmy a současné situace reportingu. Cílem práce ...