Now showing items 1-3 of 3

 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Kundelius, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingového plánování ve stavební společnosti. Teoretická východiska jsou poté aplikována na konkrétní stavební podnik, kterým je společnost KALÁB-stavební firma. V diplomové ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Pásler, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie. První část práce je věnována teorii marketingu, která je nutná pro pochopení dané problematiky. Druhá část je věnována analýzám firmy, ve kterých jsou využity ...
 • Návrh marketingové strategie firmy Injeton Plast s. r. o. 

  Jeřábková, Veronika
  Bakalářská práce s názvem Návrh marketingové strategie společnosti INJETON PLAST s. r. o. se zabývá nejprve teoretickými východisky z oblasti marketingu, které slouží jako podklad pro analýzu současného stavu společnosti ...