Now showing items 1-1 of 1

  • Zákaznicky orientovaný marketing stavebního podniku 

    Gloc, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace ve stavební společnosti. Teoretická východiska jsou poté aplikována na konkrétní stavební podnik, kterým je společnost UniPi. V diplomové práci jsou ...