Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh a optimalizace portfolia soukromého investora 

  Lády, Jiří
  Tato práce se zaměřuje na návrh portfolia z investičních instrumentů a tvorbu dotazníku pro určení rizikového profilu soukromého investora. Kromě základní investiční teorie popisuje stručně charakteristiky a parametry ...
 • Návrh investičního portfolia na českém kapitálovém trhu pro malou rodinnou firmu 

  Řeháčková, Miroslava
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem investičního portfolia pro malou rodinnou firmu v podmínkách českého kapitálového trhu. Pracuje s daty z Pražské burzy cenných papírů a konkrétně z trhu Prime. Navrhovaná portfolia ...
 • Optimalizace investičního portfolia v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu 

  Hrachovec, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce „Optimalizace podnikového portfolia“ je charakterizovat proces a odlišnosti při jednotlivých možnostech investování. Cílem této práce je navrhnout optimální investici pro určitý ekonomický subjekt, ...
 • Optimalizace portfolia cenných papírů 

  Tokošová, Blanka
  Diplomová práce se zabývá sestavením portfolia středně velkého investora. Finanční prostředky jsou investovány do repo-operací a do akcií. Akcie do investorova portfolia jsou vybírány z nejlikvidnějších akcií na českém a ...
 • Technická analýza 

  Hlavenka, Dušan
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku využívání statistických veličin v ekonomické oblasti se zaměřením na finanční trh České republiky. Konkrétně se práce věnuje emisím, které jsou zahrnuty v Prime Market Indexu ...
 • Tvorba investičního portfolia na základě výsledků hospodaření emitentů 

  Veselý, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou společností, emitujících akcie na českém akciovém trhu a následné tvorbě investičního portfolia ze získaných poznatků. Investiční portfolio bude sestavenou pro fyzickou osobu žijící v ...