Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace posilovaného učení při řízení modelu vozidla 

  Maslowski, Petr
  Tato práce se zabývá vytvořením autonomního agenta pro řízení modelu vozidla. Rozhodování agenta je řízeno pomocí posilovaného učení (reinforcement learning) s využitím neuronových sítí. Agent získává snímky z přední kamery ...
 • Hluboké posilovaná učení a řešení pohybu robotu typu had 

  Kočí, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá použitím posilovaného učení pro úkoly hlubokého učení. V teoretické části je rozebrán potřebný základ k neuronovým sítím a posilovanému učení. Práce popisuje teoretický model posilovaného ...
 • Sdílení zkušeností v posilovaném učení 

  Mojžíš, Radek
  Cílem této práce je využít metod sdílení zkušeností při učení neuronových sítí na problém posilovaného učení. Jako testovací prostředí používám staré 2D konzolové hry, jako například space invaders nebo Phoenix. Testuji ...