Now showing items 1-2 of 2

  • Povlakování střižných nástrojů ze slinutých karbidů 

    Nováková, Radana
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou PVD povlakování střižných nástrojů ze slinutých karbidů, se zaměřením na zvýšení životnosti postupových nástrojů. Především poukazuje na využití povlakovaných nástrojů v praxi ...
  • Řešení jednoúčelového postupového nástroje 

    Křivánková, Lenka
    Diplomová práce se zabývá návrhem jednoúčelového postupového nástroje pro výrobu plechové součásti. Obsahuje rozbor technologií, kterých nástroj využívá, výpočet důležitých veličin, jako jsou střižná vůle, poloměr ohybu, ...