Now showing items 1-2 of 2

  • Nanášení tenkých kovových povlaků na polymerní materiály 

    Zatloukal, Filip
    Studium poddajných kontaktů z pohledu tribologických vlastností je velmi komplikované, jelikož materiály, jako jsou polymery či pryže, se vyznačují velmi nízkou odrazivostí a elektrickou vodivostí. Tyto vlastnosti významně ...
  • Povrchové úpravy nástrojů pro obrábění 

    Klusková, Miroslava
    Bakalářská práce je zaměřena na povlakování řezných nástrojů. Na úvod bakalářské práce je zde přehled nástrojových materiálů. Dále teoretické rozebrání namáhání řezných nástrojů a zkoušky řezivosti. V závěru práce jsou ...