Now showing items 1-11 of 11

 • Moderní metody povrchové úpravy podvozkových čepů s ohledem na únavovou životnost 

  Franc, Petr
  Bakalářská práce je vypracovaná v rámci studia obor B-SSZ Stavba strojů a zařízení. Analyzuje vliv povrchové úpravy na únavovou ivotnost čepu. V tomto směru nebyla zatím provedena ádná konkrétní systematicky vedená analýza, ...
 • Moderní úpravy práškovými laky 

  Turek, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o procesu nanášení práškových laků, popisu jednotlivých kroků a používaných typů zařízení. Práce dále obsahuje rozdělení práškových laků a přehled základních informací, vzorkovnice barevných ...
 • Moderní úpravy práškovými laky 

  Blažek, Jaroslav
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá rozborem povrchových úprav práškovými plasty. Tato oblast v současné době zaznamenává výrazný růst inovací. Práce obsahuje rozbor jednotlivých ...
 • Povrchové úpravy hliníkových slitin 

  Petr, Jiří
  Práce je věnována problematice povrchových úprav sloužících k přípravě hliníkových slitin pro lepení. Teoretickou část je možné rozdělit na tři kapitoly. V první z nich je pojednáno obecně o hliníkových slitinách, v druhé ...
 • Povrchové úpravy materiálů na bázi železa 

  Jakubčíková, Lucie
  Bakalářská práce pojednává o povrchových úpravách. Jsou zmíněny materiály na bázi železa a jejich značení. Je popsán proces porušování materiálů korozí a opotřebením. Následně je rozebráno hlavní téma předúprav povrchů, ...
 • Povrchové úpravy plastových dílů pro pokovování 

  Ševčík, Igor
  Účelem bakalářské práce je zpracování tématu povrchových úprav plastových dílů, konkrétně produktů 3D tisku vyrobených z akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS), a následné experimentální provedení vybraných způsobů úpravy ...
 • Povrchové úpravy rámů jízdních kol 

  Kulhánek, Jaroslav
  Závěrečná práce je souhrnem metod povrchové úpravy rámů jízdních kol, s popisem jednotlivých možností úpravy a technologií při této závěrečné fázi použité u povrchové úpravy rámů jízdních kol. Obsahuje návrh autora na ...
 • Povrchové úpravy součástí spalovacích motorů 

  Toman, Josef
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se nejčastěji používanými druhy povrchových úprav aplikovaných na namáhané součásti spalovacích motorů. Uvádí jejich rozdělení, přínosy automobilovému průmyslu a důvody ...
 • Povrchové úpravy válců spalovacích motorů 

  Malec, Petr
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší, která popisuje nejčastější metody povrchových úprav válců novodobých spalovacích motorů. Práce se skládá z rozdělení daných druhů úprav, jejich použití a zdůvodnění jejich aplikace. ...
 • Vliv povrchových úprav na kvalitu tvářeného dílce 

  Okurka, David
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem povrchových úprav na kvalitu tvářeného dílce. V úvodu této práce je vysvětleno, proč se povrchové úpravy používají a jaké jsou současné nároky na rozvoj výrobních technologií. Dále ...
 • Výzkum a vývoj technologie přípravy tvrdé anodizace neželezných slitin 

  Remešová, Michaela
  Práce je zaměřena na výzkum a vývoj technologie přípravy tvrdých anodických vrstev na třech různých typech neželezných materiálů a to (i) hliníkové slitině (AA1050), (ii) čistém hořčíku (99.9% Mg) a (iii) zinkové slitině ...