Now showing items 1-1 of 1

  • Celulózová nanovlákna a materiály v aerosolu 

    Salajková, Michaela
    Tato diplomová práce se zabývá přípravou nových kompozitů na bázi mikrofibrilované celulozy a multi-walls carbon nanotubes (MFC/MWCNTs). Tři různé metody byly použity pro modifikaci MWCNTs. Byl zkoumán vliv použitých ...