Now showing items 1-2 of 2

  • Měřič elektrické energie s podporou automatického dálkového sběru 

    Skala, Milan
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací měřiče elektrické energie s podporou automatického dálkového sběru dat. Pro sběr naměřených dat je použita úzkopásmová technologie PLC. V teoretické části jsou popsané ...
  • Úzkopásmový modem PLC 

    Skala, Milan
    Tato bakalářská práce se zabývá úzkopásmovým PLC modemem pro sítí 230/400 V. V první kapitole se nachází základní teorie o používaných modulacích, rušení, impedanci vedení, komunikaci, kapacitním a induktivním vazebním ...