Now showing items 1-6 of 6

 • Datová komunikace v distribučních systémech 

  Sirotný, Miroslav
  Tento projekt zahŕňa základný prehľad o pojmoch ako sú komunikácia, dátová komunikácia a distribuovaný systém. Ďalej sa zameriava na technológie, ktoré sa používajú k diaľkovému zberu dát. Časť prace je tiež venovaná ...
 • Měřič elektrické energie s podporou automatického dálkového sběru 

  Skala, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací měřiče elektrické energie s podporou automatického dálkového sběru dat. Pro sběr naměřených dat je použita úzkopásmová technologie PLC. V teoretické části jsou popsané ...
 • Model distribuční sítě 

  Csiba, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou PLC komunikací při různých scénářích. V první části je představen princip úzkopásmové a širokopásmové komunikace a analýza elektrického vedení. V další části je popisován NS-3 ...
 • Úzkopásmová PLC komunikace s vysokou datovou rychlostí na bázi OFDM techniky 

  Csiba, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá úzkopásmovou PLC komunikací. V práci je popisována historie, princip úzkopásmové komunikace a popis čtyř dostupných úzkopásmových standardů (PRIME, G3-PLC, G.hnem, IEEE P1901.2) s jejich ...
 • Úzkopásmový modem PLC 

  Skala, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá úzkopásmovým PLC modemem pro sítí 230/400 V. V první kapitole se nachází základní teorie o používaných modulacích, rušení, impedanci vedení, komunikaci, kapacitním a induktivním vazebním ...
 • Vícevodičový model komunikace po venkovním elektrickém vedení 

  Franek, Lešek
  PLC, tedy komunikace po elektrickém vedení, není žádnou novinkou. Je známa již řadu let. Nikdy se ovšem nedokázala prosadit v masovém měřítku. Existovaly pouze ojedinělé aplikace, jako například v Československu používané ...