Now showing items 1-1 of 1

  • Fraktál v sekvenci DNA 

    Nedvěd, Jiří
    Práce se zabývá hledáním fraktální struktury v sekvenci DNA, která bude vykreslena ve čtverci ACGT. Na počátku jsou rozebrány fraktály obecně a důkladně je probrána konstrukce Sierpinského trojúhelníku deterministickou ...