Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza a návrh zlepšení výrobního procesu 

  Mynářová, Petra
  Tato bakalářská práce pojednává o průchodu zakázky podnikem s hlavním zaměřením na výrobu dopravního značení ve firmě Araplast s.r.o. V první části se soustřeďuji na teorii, která je důležitá pro pochopení základních ...
 • Analýza a optimalizace průchodu zakázky v podniku 

  Krobot, Daniel
  Cílem diplomové práce je popsat a zanalyzovat průchod zakázky podnikem ve společnosti ABB s.r.o. a navrhnout taková řešení, která povedou k optimalizaci výrobního systému. V první části se zaměřuji na teoretická východiska, ...
 • Průběh zakázky ve vybraném podniku 

  Hančová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybraného podniku. Teoretická část vymezuje základní poznatky a mnou vybrané metody, které budou v průběhu práce zpracovány. V praktické části práce jsou provedeny analýzy ...
 • Průběh zakázky ve zvoleném podniku 

  Čeliňáková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky ve vybraném podniku. Konkrétně se jedná o podnik MSV Metal Studénka, a. s., který se primárně zaměřuje na výrobu výkovků a komponent pro kolejová vozidla. Bakalářská práce ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky v podniku 

  Šmerdová, Daniela
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik zakázky podnikem iMi partner a.s., která se zabývá výrobou a potiskem reklamních předmětů. Diplomová práce je rozdělená na tři části. První část se věnuje teoretické části, kde ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky ve vybraném podniku 

  Červená, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá riziky řízení průběhu zakázky v podniku. Jedná se o společnost DIPO, která se zabývá výrobou zakázkových pracovních oděvů. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou na základě ...
 • Studie procesního řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Zaoral, Vít
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studii procesního řízení zakázky ve výrobním podniku, konkrétně v podniku Seaborne Plastic s.r.o. Tato britská společnost se specializuje v oblasti tepelného tváření plastů. V první ...
 • Studie průběhu zakázky organizací 

  Marvanová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá studií průběhu zakázky společností, jejíž hlavní specializací je projekční činnost ve stavebnictví. Studie řeší situaci projekční a architektonické kanceláře na trhu a průběh zakázky na základě ...
 • Studie průběhu zakázky organizací 

  Kvapilová, Barbora
  Diplomová práce je zaměřena na studii průběhu zakázky ve společnosti ČKD Blansko Holding, a.s., která se zabývá výrobou vodních turbín a hydrotechnických zařízení vodních elektráren. Práce je rozdělena na dvě části, kdy ...
 • Studie průběhu zakázky ve výrobním podniku 

  Škodíková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá řízením průběhu zakázky výrobním podnikem. Výrobním podnikem byla zvolena společnost Presiza, zaměřující se na výrobu stavebních součástí především z hliníkových profilů. Práce se dělí na tři ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Filková, Nicole
  Bakalářská práce se zaobírá studiem průběhu zakázky ve společnosti GRD servis, s.r.o., která se zabývá výrobou převážně P.O.S. a P.O.P. produktů neboli produktů pro podporu prodeje. Teoretická část obsahuje vysvětlení ...
 • Studie průběhu zakázky výrobním podnikem 

  Březinová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku průběhu zakázky ve vybraném výrobním podniku. Definuje úzká místa ve výrobním procesu lakovny a na základě zjištěných poznatků, uvedených v analytické části, jsou navržena ...