Now showing items 1-20 of 43

 • Algoritmy pro řízení front a skladu dopravníkového systému 

  Vidlička, Adam
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit model dopravníkového systému se skladem v programu Tecnomatix Plant Simulation. Metody v rámci modelu jsou naprogramovány pro řízení pohybu materiálu mezi dopravníky a skladem. Pomocí ...
 • Aplikace algoritmů prediktivní údržby na monitorování stavu experimentálního pneumatického zařízení 

  Štastný, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá hledáním indikátorů stavu pneumatického zařízení za použití algoritmů strojového učení a vytěžování dat. Cílem bylo určit měřitelnou veličinu a algoritmus jejího vyhodnocování, pomocí kterého ...
 • Automatizace výroby statorů elektromotorů 

  Šula, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem layoutu robotizovaného pracoviště na dokončovací operace na statoru elektromotoru. Byly vytvořeny tři varianty layoutu pracoviště, tyto varianty byly zhodnoceny, a následně byla vybrána ...
 • Chytrá signalizační jednotka 

  Stejskal, David
  Podstatou této bakalářské práce je kompletní návrh hardwarového i programového řešení a následná realizace Chytré signalizační jednotky. Ta má nahradit aktuálně nainstalované signalizační majáčky a svými vlastnostmi ...
 • Červená královna 

  Králík, Martin
  Červená královna je šachová figurka z příběhu Alenky v říši divů, která neustále běží, aby se udržela na místě, protože svět kolem ní je pořád v pohybu. Proto je symbolem evoluční teorie, o nutnosti inovace a věčném útěku ...
 • Datová kontinuita v projektování 

  Nevřelová, Monika
  Tato práce se zabývá zavadením datové kontinuity do projektování. Tato datová kontinuita je zavedena za účelem kopírování filozofie Průmyslu 4.0 již v rané projekční fázi projektu. V práci je rozebrán konstrukční návrh ...
 • Digitální továrna ve firmě Ravensburger Karton s.r.o. 

  Kusý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rozborem pojmu digitální továrna a na to navazující iniciativu Průmysl 4.0. Práce je zpracována ve spolupráci s firmou Ravensburger Karton s.r.o. sídlící v Poličce a část práce je věnována jejímu ...
 • Elektronický záznam o ukončení výroby 

  Rathouzský, Matouš
  Diplomová práce se zaměřuje na vývoj interního výrobního informačního systému firmy Ravensburger Karton sr.o. sídlící v Poličce. Práce je rozdělena na dvě části, tou je Návrh ERD diagramu pro vývoj databáze v datové vrstvě ...
 • Experimentální měření a simulace nízkoenergetické komunikační sítě VUT dlouhého dosahu 

  Štrajt, Martin
  Práce se zabývá popisem, simulací a měřením pokrytí nízkoenergetické komunikační sítě dlouhého dosahu využívající technologii LoRaWAN. Je zde uvedena definice a začlenění moderních Low Power WAN sítí, zkrácený popis ...
 • GIS ve stavební praxi 

  Laciga, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití geografických informačních systémů ve stavební praxi se zaměřením na facility management budov. Úkolem je ukázat možnosti využití a výhody, které GIS v rámci stavebnictví ...
 • Implementace a vyhodnocení komunikační technologie LoRaWAN v simulačním prostředí NS-3 

  Mašek, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na popis LPWAN (Low Power Wide Area Network) technologií pro využití v IoT (Internet of Things) komunikačních scénářích. V teoretické části jsou porovnány komunikační technologie pracující v ...
 • Implementace chytré továrny 

  Marek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá studií konceptů Internetu věcí, Průmyslu 4.0 a současného stavu v továrnách. Na základě provedených studií byla navržena a realizována úprava hardwaru a softwaru průmyslových strojů a realizace ...
 • Komunikační hardware pro I4.0 Barman 

  Kubíček, Richard
  Tato práce se zabývá popisem a realizací AAS modulu. V práci je popsán výběr jednotlivých komponent zařízení. Modul bude součásti projektu testbedu Barman. Tento projekt je realizován v souladu s trendy Průmyslu 4.0. ...
 • Konstrukce a programové vybavení transportních entit pro testbed Průmysl 4.0 

  Sýkora, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí a programovým vybavením transportních entit pro testbed Průmyslu 4.0. Cílem práce je vytvoření transportní sítě pro přesun sklenice s nápojem mezi jednotlivými buňkami na výrobním ...
 • Kooperativní manipulátor 

  Sušovský, Ondřej
  Tato práce se věnuje problému adaptivního řízení kooperativního robotického manipulátoru. Pojednává o získávání a zpracování dat ze šestiosého tenzometrického čidla a jejich použití pro adaptivní řízení.
 • LED display pro dopravník testbedu I4.0 

  Rázek, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem hardware a tvorbou a software pro maticový LED displej, který bude následně použit v projektu barman. LED displej je ovládán pomocí mikrokontroléru. Uchycen je mezi hliníkovými profily, ...
 • Model průmyslového robotického ramene 

  Sobota, David
  Práce se zabývá problematikou průmyslových robotických ramen, jejich konstrukcí, řízením i rolí v konceptu Průmysl 4.0. Popisuje proces vývoje a následné realizace modelu průmyslového ramene pomocí technologie 3D tisku. ...
 • Modelování principů Industry 4.0 na systému CP Factory 

  Večeřa, Václav
  Tato práce demonstruje výrobu v intencích Průmyslu 4.0 na výukové výrobní lince CP Factory od firmy FESTO a na systému MES4 pro řízení této linky. V rámci práce byl vytvořen virtuální model linky CP Factory v prostředí ...
 • Moderní trendy v třískovém obrábění - soustružení, frézování a vrtání 

  Moravčik, Jaroslav
  Třískové obrábění podléhá celkem pevné historické tradici. První inovace v obrábění byly provedeny v daleké minulosti a další modifikace a úpravy se zaváděly poměrně nepravidelně. Až po průmyslové revoluci a potažmo v druhé ...
 • Návrh možného využití Laboratoře řízení podnikových procesů 

  Kolouch, Roman
  Bakalářská práce se zabývá návrhem možného využití nově budované laboratoře na fakultě podnikatelské Vysokého Učení Technického v Brně. Laboratoř je zaměřena na moderní procesy výroby. Za tímto účelem je práce rozdělena ...