Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

    Herman, Alexander
    Předmětem této diplomové práce je analýza podnikatelského subjektu Turck, s.r.o., který působí v oblasti průmyslové automatizace. Vybrané analytické metody hodnotí vnější a vnitřní prostředí podniku a jeho finanční stabilitu. ...
  • Řízení rizik spojených s implementací chytrých technologií 

    Kohoutková, Aneta
    Autorka diplomová práce se zabývá riziky spojenými s implementací chytrých technologií do výrobního procesu. Cílem je analyzovat, popsat a zhodnotit současný stav v oblasti Průmyslu 4.0 v České republice i zahraničí. ...