Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza výkonnosti procesu 

  Vintrlík, Jan
  Předložená diplomová práce s názvem „Analýza výkonnosti procesu“ se zabývá problematikou identifikací příčin zvyšující cenu a snižující jakost produktů, jejich minimalizací, případně úplným odstraněním. Dále se bude zabývat ...
 • Návrh na zlepšení výrobní linky BS Unit ve výrobní společnosti 

  Tesař, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu výrobní linky BS Unit ve společnosti Daikin Device Czech Republic, s.r.o. s ohledem na materiálové toky a pohyb pracovníků. Hlavním výstupem je návrh opatření na ...
 • Návrh projektu na zefektivnění výrobního procesu 

  Neckařová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá projektem na zefektivnění výrobního procesu navržením montážní linky do výroby skleněných dveří. Cílem projektu je zvýšení produktivity procesu vzhledem k narůstající poptávce zákazníků po výrobcích. ...