Now showing items 1-5 of 5

 • Aplikace pro výpočet řečových příznaků popisující hypokinetickou dysartrii 

  Hynšt, Miroslav
  Tato práce se zabývá návrhem a zhotovením aplikace pro výpočet řečových parametrů u lidí trpící Parkinsonovou nemocí. Na začátku je obecně popsána Parkinsonova nemoc a Hypokinetická dysartrie a jak ovlivňuje řeč a parametry ...
 • Fonetické zpracování řeči pomocí software Praat 

  Kráčala, Martin
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření českého návodu pro začátečníky s programem Praat. Praat je softwarový balík určený pro zpracování řeči. Je možné jej využít pro řečovou analýzu i syntézu. V práci je popsáno uživatelské ...
 • Odhad formantových kmitočtů pomocí strojového učení 

  Káčerová, Erika
  Diplomová práca sa zoberá problematikou odhadu formantových kmitočtov. V prostredí Matlab je vytvorený systém, ktorý generuje databázu referenčných hodnôt prvých troch formantových kmitočtov z nahrávok ľudskej reči. Pritom ...
 • Porovnání analýzy řečového signálu v závislosti na věku a pohlaví mluvčího 

  Báňa, Josef
  Obsah této práce je zaměřen na analýzu věku a pohlaví. Dále pak byli zkoumány vhodnosti příznaků a vhodnost jejich použití při klasifikaci mluvčích. Je v ní pojednáno o základní teorii řečového signálu a problematice ...
 • Určení věku a pohlaví mluvčích 

  Rendek, Tomáš
  Práce se zabývá rozpoznáním pohlaví a věku mluvčích. Úvodem ozřejmuje praktické využití takýchto aplikací a obeznamuje s dostupnými řešeními. Teoreticky úvod se blíže věnuje příznakům použitých při klasifikaci, klasifikátorům, ...