Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza práce s dynamickými datovými strukturami v C programech 

  Šoková, Veronika
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou dynamických dátových štruktúr pomocou analýzy tvaru použitej v nástroji Predator. Popisuje zvolenú abstraktnú doménu pre reprezentáciu pamäte vo forme symbolických grafov pamäte. ...
 • Nástroj pro statickou analýzu programů se seznamy 

  Kotoun, Michal
  Tvorba softwarového analyzátoru je komplexní úloha -- je nutno implementovat parsování zdrojového kódu, reprezentaci instrukcí, abstrakci hodnot, uživatelské rozhraní, ... a také analýzu samu. Abychom předešli zbytečné ...
 • Rozšíření infrastruktury Code Listener o podporu C++ 

  Kašpar, David
  V této práci je popisováno rozšíření infrastruktury Code Listener, kterou lze použít pro tvorbu nástrojů pro statickou analýzu programů, o podporu zpracování programovacího jazyka C++. Řešení představuje rozšíření pluginu ...
 • Vizualizace datových struktur pro verifikační nástroje 

  Holubec, Michael
  Cílem práce je objektově orientovaný návrh a implementace knihovny, která poskytne verifikačnímu nástroji Predator a dalším nástrojům jednotné rozhraní pro vizualizaci interních datových struktur především pro účely jejich ...