Now showing items 1-1 of 1

  • Číslicové předzkreslovače pro linearizaci zesilovačů 

    Kroužil, Miroslav
    Tato práce popisuje číslicové předzkreslení v základním pásmu užité pro linearizaci zesilovačů. Nelinearita je jednou z nevýhod výkonových zesilovačů a její redukce je z mnoha ohledů užitečná. Práce popisuje chování systému, ...