Now showing items 1-2 of 2

  • Archeologický park Mikulčice 

    Hladíková, Monika
    Architektonicko urbanistický koncept Řešené území se nachází v extravilánu obce Mikulčice a v extravilánu obce Kopčany.Toto území má veliký potenciál a to jak kulturněhistorickými hodnotami, tak přírodními. Právě spojení ...
  • Odlehčená kryptografie pro embedded zařízení 

    Nekuža, Karel
    Bakalářská práce se věnuje tématu odlehčené kryptografie, konkrétně dvou blokovým šifrám PRESENT a LBLOCK a hešovací funkci PHOTON. V práci jsou představeny principy, na kterých kryptografická primitiva pracují, typy ...