Now showing items 1-3 of 3

  • Implementace rozhraní IO-Link do snímačů tlaku 

    Pešl, Jiří
    Tato práce se zabývá nejprve problematikou měření fyzikálních veličin. Jsou zde popsány snímače v obecné rovině a požadavky na snímače, které přináší poslední trendy v oboru automatizace. Práce se zvláště zabývá snímači ...
  • Kalibrace tlakoměrů 

    Schwarz, Jakub
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření tlaku, popisuje přístroje k tomu určené - tlakoměry. Základem správného měření tlaku je znalost chování použitého tlakoměru. Tuto znalost získáme pomocí kalibrace a s ní ...
  • Supersonic Flow Measurement Within A Lowpressure Area 

    Bayer, Robert; Hlavatá, Pavla; Bílek, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
    The goal of this paper is to describe the idea of measuring a supersonic gas flow within low-pressure areas in order to describe its behavior and to compare the measurement data with the generally described supersonic gas ...