Now showing items 1-4 of 4

 • Design of pressure sensor based on optical fiber Bragg grating lateral deformation 

  Urban, František; Kadlec, Jaroslav; Vlach, Radek; Kuchta, Radek (MDPI, 2010-12-08)
  This paper describes steps involved in the design and realization of a new type of pressure sensor based on the optical fiber Bragg grating. A traditional pressure sensor has very limited usage in heavy industrial environments, ...
 • Návrh monitoru tlaků pro biomedicínské aplikace 

  Tenora, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo nejprve shromáždit požadavky na provedení a funkční vlastnosti navrhovaného monitoru tlaků. Na základě shromážděných požadavků bylo navrženo blokové a následně i obvodové schéma zapojení ...
 • Převodník s HART rozhraním 

  Kunz, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem demonstračního kitu pro průmyslové použití. Kit je schopen měřit více snímačů, například termočlánky, RTD, nebo tlakové snímače, a je vybaven rovněž analogovou simulací ...
 • Wireless Sensor Triggering Using Bluetooth Low Energy Technology 

  Veverka, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This work deals with design of stable and fast wireless connection between two endpoints. The Bluetooth technology or its modern alternatives is used to realize this connection because this technology has already been ...