Now showing items 1-6 of 6

 • Elektronický obchod nad systémem SAP R/3 

  Krutiš, Rostislav
  Tato diplomová práce pojednává o zpracování elektronického obchodu pro VUT v Brně, ve kterém by se měli prodávat propagační předměty a publikace vydané na VUT. Elektronický obchod je pomocí integrační platformy napojen ...
 • Migrace systémové databáze elektronického obchodu 

  Zkoumalová, Barbora
  Předmětem diplomové práce je návrh a vytvoření hotového nástroje určeného k migraci systémové databáze elektronického obchodu z ptaformy ZenCart na platformu PrestaShop. Obě systémové databáze budou popsány, analyzovány a ...
 • Možnosti realizace moderního elektronického podnikání firmy 

  Slanař, David
  Tato diplomová práce pojednává o moderních metodách a technologiích využívaných v elektronickém podnikání firmy se zaměřením na rozšíření portfolia o elektronické obchodování a jeho poskytování. Dále demonstruje implementaci ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu 

  Kočár, Radek
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci elektronického obchodu. Je v ní zdokumentován proces tvorby partnerského elektronického obchodu a zhodnocena použitá řešení. Výsledkem práce je funkční elektronický obchod ...
 • Návrh elektronického obchodu pro Orsana s.r.o. 

  Hejtmánková, Lenka
  Obsahem této bakalářské práce je návrh implementace elektronického obchodu firmy zabývající se zakázkovou výrobou a prodejem šperků a módních a bytových doplňků. Obchod bude realizován s využitím některého z open-source ...
 • SMS řešení pro e-komerce a jeho využití v praxi 

  Piják, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením SMS modulu pro free e-komerce řešení. Jelikož je e-komerce platforem několik, cílí tato práce na vytvoření generického řešení SMS modulu, který bude dobře modifikovatelný napříč ...