Now showing items 1-2 of 2

  • Převodovky automobilů 

    Glatter, Willi
    Tato práce je kompilacního charakteru a uvádí prehled používaných prevodovek automobilu a jejich moderní vývojové trendy. Nejprve jsem se zabýval manuálními stupnovými prevodovkami, prevodovkami razenými pod zatížením a ...
  • Vliv automatické převodovky osobních automobilů na spotřebu paliva 

    Kolenčík, Martin
    Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom jednotlivých druhov automatických prevodoviek z hľadiska ich konštrukcie. V druhej časti porovnáva vplyv druhov týchto automatických prevodoviek na spotrebu paliva. V poslednej časti ...