Now showing items 1-1 of 1

  • Trenčín – vitalizácia priemyselných zón 

    Zelik, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
    Priemyselná architektúra hrala v meste Trenčín významnú úlohu pri formovaní mestského urbanizmu. Po aktívnej industriálnej ére sa však priemysel dostáva prevažne za hranice mesta a nevyužívané areály v jeho centre sa stávajú ...