Now showing items 1-4 of 4

 • Deformačně-napěťová analýza aneurysmatu břišní aorty 

  Ryšavý, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou biomechaniky měkkých tkání, konkrétně se jedná o deformačně-napěťovou analýzu aneurysmatu abdominální aorty (AAA). V úvodu jsou stručně popsány možnosti výskytu aneurysmat se zaměřením ...
 • Návrh zařízení pro měření tenzoru setrvačnosti vozidla 

  Lanči, Jaroslav
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh zařízení umožňující měřit momenty setrvačnosti motorového vozidla kolem několika různoběžných os. Poté byl vytvořen trojrozměrný model navrženého zařízení v programu Pro/ENGINEER. ...
 • Osobní vozidlo s pneumatickým motorem 

  Hudec, Miroslav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout základní koncepci podvozkové části osobního vozidla s pneumatickým motorem (dále jen pneumobil). Pneumobil jsem se snažil navrhnout z komponentů, které vyrábí přímo firma BoschRexroth, ...
 • Využití reverzního inženýrství pro výpočty aerodynamiky automobilu 

  Rozsíval, Jan
  V diplomové práci byla změřena geometrie karoserie vozidla s využitím 3D skeneru ATOS. Naměřená data z 3D skeneru ATOS byla použita pro vytvoření CAD modelu karoserie a následně modelu celkového vozu v programu Pro/ENGINEER ...