Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza a návrh workflow vybraných procesů podniku 

  Novotný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou procesního řízení a workflow ve firmě 2Tom s.r.o. Teoretickou částí nastiňuje současné trendy řízení a metody zvyšování efektivity procesů, provádí analýzu současného stavu ve firmě ...
 • Analýza a zlepšování hodnotového toku 

  Malec, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá obecnou analýzou a zlepšováním hodnotového toku. V práci je popsán rozdíl mezi funkčním a procesním modelem řízení společnosti, vzájemné výhody i nevýhody těchto systémů. Dále se práce zabývá ...
 • Hodnocení úrovně procesního řízení v produkčních systémech 

  Juřica, Pavel
  Oblast procesního řízení zastává stále zvyšující se význam ve fungování organizací a má pozitivní vliv na jejich úspěšnost. S ohledem na dynamicky se rozvíjející tržní prostředí je jeho neodmyslitelný význam také součástí ...
 • Modelování procesů zvoleného rámce pro komplexní řízení podnikové informatiky v ARIS Designer 

  Štanglica, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním procesů zvoleného rámce pro komplexní řízení podnikové informatiky s využitím nástroje ARIS Designer. Čtenář je nejprve uveden do problematiky procesního řízení podniku a modelování ...
 • Návrh optimalizace podnikových procesů 

  Kubelka, Lukáš
  Tato bakalářská práce řeší problematiku optimalizace podnikových procesů. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy procesního řízení a přínosy procesního ...
 • Posouzení a návrh změn úvěrového řízení v informačním systému podniku 

  Novák, Pavel
  Tato práce pojednává o způsobu řešení problematiky úvěrového řízení v informačním systému ve firmě za použití teoretických znalostí získaných odborníky v dané oblasti. Navržené řešení je aplikací softwaru renomovaného ...
 • Snižování nákladů s využitím procesní analýzy ve firmě PEGRES obuv s.r.o. 

  Gřeš, Jan
  Firma PEGRES obuv s.r.o. se již delší dobu potýká se stagnací v oblasti plánování a řízení výroby. Některé podnikové procesy jsou nyní značně zastaralé a v aktuálních podmínkách již neefektivní. Cíl práce je snížení nákladů ...
 • Strategický portál systému procesního řízení 

  Maděra, Martin
  Univerzální rozšiřitelný webový portál především pro Metastorm Business Process Management System postavený na technologiích Microsoft ASP.Net, Microsoft MVC 2 a komunikující přes webové služby Microsoft WCF.
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Šteigl, Matěj
  Bakalářská práce řeší problematiku průběhu zakázky v daném podniku. Práce je rozdělena na několik částí. V první části se zabývám teoretickými poznatky procesního řízení. Dále se věnuji představení společnosti PENTA TRADING ...
 • Studie řízení procesů výroby a montáže ve výrobním podniku 

  Kulíková, Alena
  Bakalářská práce se věnuje řízení průběhu zakázek firmou Gmont cable, s.r.o., která se zabývá výrobou kabelových svazků pro automotive a průmyslové stroje. Dokument popisuje a analyzuje současný stav procesu výroby. Také ...
 • Studie řízení průběhu zakázky organizací 

  Hűbsch, Ivan
  Bakalářská práce analyzuje řízení průběhu zakázky ve společnosti. Proces řízení zakázky tak jak je v současné době aplikován, je zastaralý a je nutná jeho důkladná revize. Výsledkem bakalářské práce je návrh na jeho úpravu ...
 • Tvorba procesního řízení zakázky ve vybrané profesi stavebnictví 

  Kutílek, Vladislav
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybraném výrobním podniku. Práce je rozdělena na několik částí. V první části popisuji teoretické poznatky v oboru procesního řízení. V další části přecházím k představení ...
 • Využití procesního řízení ve službách záchranné služby při dopravních nehodách. 

  Zámečník, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá uplatněním principů procesního řízení ve službách zdravotnické záchranné služby při dopravních nehodách. V teoretické části práce jsou zmíněné nezbytné pojmy a znalosti k pochopení části ...
 • Zefektivnění procesu sběru objednávek 

  Mlčková, Helena
  Bakalářská práce analyzuje současný stav objednávkového systému firmy DITIPO, a.s., jednotlivé etapy objednávkového procesu, přednosti a nedostatky současného stavu a předkládá návrhy na rozvoj a zefektivnění celého procesu.
 • Zlepšení procesů při realizaci zakázky 

  Malinovský, Ondřej
  Předmětem mé diplomové práce je provedení důkladné analýzy fotovoltaického trhu a podnikových procesů ve Společnosti, která se na trhu pohybuje. Dále na základě takto získaných informací navrhnout návrhy na změnu procesů ...
 • Zvýšení kvality práce obchodního oddělení 

  Šoltés, Lukáš
  Tato diplomová práce se zaobírá kvalitou práce na obchodním úseku vybrané společnosti, kdy v teoretické části budou pro dané téma vymezena teoretická východiska, jenž budou následně použity v dalších částech práce s důrazem ...