Now showing items 1-7 of 7

 • Automatizace výroby statorů elektromotorů 

  Šula, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem layoutu robotizovaného pracoviště na dokončovací operace na statoru elektromotoru. Byly vytvořeny tři varianty layoutu pracoviště, tyto varianty byly zhodnoceny, a následně byla vybrána ...
 • Návrh pracoviště s průmyslovým robotem 

  Majer, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaobírá návrhem robotizovaného pracoviště pro svařování příhradových konstrukcí. Nejprve je znázorněna cílová konstrukce, na kterou se práce zaměřuje. Poté je navržena funkce celého pracoviště včetně ...
 • Návrh robotizované výrobní buňky 

  Gálová, Eva
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou tvorby robotizované výrobní buňky a následné vytvoření simulace, která manipuluje s obrobkem včetně robotického odjehlení součástky za využití robotu. V teoretické ...
 • Návrh, simulace a realizace funkčních modulů testbedu Průmysl 4.0 

  Podrabský, Tomáš
  V této práci se zabývám projektem automatizovaného robotického barmana, který má za úkol vzorově ukázat realizované pojmy jako virtuální zprovoznění, digitální továrna či průmysl 4.0. V práci řeším dvě části (buňky) pro ...
 • Návrh, simulace a řízení robotického pracoviště pro bodové a kontinuální svařování 

  Holíček, Jozef
  Táto práca sa zaoberá modelovaním a simuláciou výrobného procesu, ktorý pozostáva z niekoľkých stacionárnych robotov. Tento model výrobného procesu je vytvorený v programe Tecnomatix Process Simulate. V prvej kapitole je ...
 • Realizace automatizovaného pracoviště výrobní linky 

  Pecha, Václav
  Práce se věnuje problematice automatizování výrobního procesu pracoviště pro kování kovových dílů za tepla pro konkrétního zákazníka ve specifickém prostředí. V úvodu je proveden rozbor problematiky průmyslu čtvrté průmyslové ...
 • Virtuální zprovoznění výrobního systému 

  Bražina, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá virtuálním zprovozněním výrobního systému nacházejícího se v laboratořích Ústavu výrobních strojů, systému a robotiky VUT v Brně. V teoretické části práce je popsána problematika virtuálního ...