Now showing items 1-2 of 2

  • Štíhlá výroba a její implementace 

    Kuthanová, Dominika
    Diplomová práce se zabývá problematikou štíhlé výroby ve vybrané společnosti. Analytická část zahrnuje představení společnosti a analýzu současného stavu s využitím nástrojů štíhlé výroby k optimalizaci materiálových toků. ...
  • Zlepšení business procesů 

    Lauková, Dominika
    Táto diplomová práca sa zameriava na nájdenie spôsobov optimalizácie podnikových procesov vo vybranej spoločnosti pôsobiacej v oblasti sprostredkovania poistenia. Práca obsahuje teoretickú časť v ktorej sú definované ...