Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace plánování úkolů pro management pomocí Sharepoint 

    Winkler, Tomáš
    Problémem, jímž se v práci zabývám, je optimalizace procesu plánování, sledování a vyhodnocování úkolů v oblasti managementu na oddělení Corporate Technology společnosti Siemens, Brno. Po nastudování teorie CMMI a principů ...
  • Optimalizace výrobního procesu s využitím prediktivní simulace 

    Pechánek, David
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současné podoby výrobního procesu a návrhem na jeho zlepšení za použití prediktivní simulace. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy spojené s procesním řízením ...