Now showing items 1-8 of 8

 • Automatizace procesů agilního vývoje 

  Jašek, Tibor
  Cieľom diplomovej práce "Automatizace procesů agilního vývoje" je štúdium agilných metodík so zameraním sa na vývoj v spoločnosti Kentico. Práca popisuje rôzne nástroje na podporu agilného vývoja software vrátane nástrojov ...
 • Certifikace CMMI ve vývoji software v agilním prostředí 

  Gajdušek, Radek
  Cílem diplomové práce "Certifikace CMMI ve vývoji software v agilním prostředí" je studium modelu kvality CMMI se zaměřením na softwarový vývoj v agilním prostředí ve společnosti Siemens. Práce popisuje do hloubky model ...
 • Elektronizace procesů a dokumentů ve společnosti Skanska a.s. 

  Reiter, Michal
  Tato bakalářská práce pojednává o analýze současného informačního systému společnosti Skanska a.s. Pomocí analytických metod zkoumá a hodnotí informační systém. V práci jsou uvedeny klady a zápory současného používání ...
 • Green Desk pro stálé provozovny 

  Reiter, Michal
  Diplomová práce pojednává o analýze současného stavu správy a řízení stálých provozoven z pohledu Útvaru ochrany životního prostředí společnosti Skanska a.s. Pomocí analytických metod zkoumá a hodnotí informační systémy a ...
 • Návrh informačního systému 

  Sedlák, Marek
  Tato diplomová práce poskytuje řešení pro vývoj informačního systému zákaznické podpory podle specifických požadavků firmy. Její součástí je analýza procesů a návrh na zlepšení procesů, tvorba datového a funkčního modelu ...
 • Návrh zlepšení marketingového mixu ve společnosti 

  Hradil, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a následné návrhy v jednotlivých segmentech marketingového mixu, které povedou k dosažení cíle, kterým je zvýšení tržeb ve společnosti. Obsahuje návrhy na rozšíření portfolia, zvýšení ...
 • Správa přepínání procesů v aplikaci Jenkins 

  Ondrušek, Libor
  Projekt se zabývá návrhem a řešením zásuvného modulu pro Jenkins server, umožňujícího řízení běžících úkolů na uzlech v clusteru serverů pro systém průběžné integrace. Modul by měl umožnit pozastavení probíhajícího ...
 • VLIV ZAVÁDĚNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA ZMĚNU STRATEGICKÝCH CÍLŮ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURY 

  Hajkrová, Romana
  Cílem této disertační práce je sledování procesu zavádění informačního systému a jeho dopadu na změnu organizační struktury a strategických cílů. Tohoto cíle chci dosáhnout sledováním a vyhodnocováním procesů souvisejících ...