Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh stmelených směsí do vozovek 

  Hepner, Urban
  Bakalárska práca sa venuje sledovaniu vlyvu tvaru skúšobného telesa stmelených zmesí pri skúšaní pevnosti v prostom tlaku. Teoretická časť práce sa venuje stmeleným zmesiam hydraulickým spojivom, skuške pevnosti v prostom ...
 • Posouzení stanovení zhutnitelnosti jemnozrnné zeminy 

  Grmela, Jan
  Tato práce si klade za cíl popsat problematiku zhutnitelnosti zemin. Představuje konkrétní zkušební metody zhutnitelnosti, jejich principy a postup provedení. Praktická část je zaměřena na laboratorní zkoušení vzorku ...
 • Využití nestandardního drobného kameniva do stmelených směsí podkladních vrstev vozovek 

  Chloupek, Adam
  Práce se zabývá možnostmi využití nestandartního drobného drceného kameniva v podkladních vrstvách. Cílem je výzkum použití kameniva z konkrétní lokality a jeho následné posouzení. V teoretické části jsou shrnuty základní ...
 • Využití těženého kameniva do podkladních vrstev vozovek 

  Borkesz, Michael
  Práce se zabývá možnostmi využití drobného drceného a těženého kameniva v podkladních vrstvách vozovek. V úvodu teoretické části je vysvětlen proces vzniku tohoto typu kameniva. Dále jsou zde popsány zkoušky, kterými byly ...
 • Zhutnitelnost materiálů v podloží vozovek 

  Kolbábek, Jiří
  Tato práce je zaměřena na rozdíly mezi hutněním jemnozrnné a hrubozrnné zeminy. Také představuje vybrané hutnící metody a popisuje jejich principy a postupy provádění. V praktické části je provedeno zatřídění a klasifikace ...