Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení stanovení zhutnitelnosti jemnozrnné zeminy 

    Grmela, Jan
    Tato práce si klade za cíl popsat problematiku zhutnitelnosti zemin. Představuje konkrétní zkušební metody zhutnitelnosti, jejich principy a postup provedení. Praktická část je zaměřena na laboratorní zkoušení vzorku ...
  • Zhutnitelnost materiálů v podloží vozovek 

    Kolbábek, Jiří
    Tato práce je zaměřena na rozdíly mezi hutněním jemnozrnné a hrubozrnné zeminy. Také představuje vybrané hutnící metody a popisuje jejich principy a postupy provádění. V praktické části je provedeno zatřídění a klasifikace ...