Now showing items 1-5 of 5

 • Podnikatelský záměr 

  Bartoň, Jan
  Diplomová práce seznamuje v teoretické části čtenáře s problematikou řízení výroby a nástroji optimalizace výrobního procesu. Vysvětluje základní pojmy, zákonitosti a metody, které mají za cíl objasnit čtenáři systémy a ...
 • Rozvrhování v diskrétní výrobě 

  Vágner, Ladislav
  Diplomová práce analyzuje současný stav rozvrhování výroby ve výrobním podniku v automobilovém průmyslu. Popisuje nastavení systému k využití modulu Pokročilé plánování výroby, v programu Helios Orange, jež výrobní podnik ...
 • Snižování nákladů s využitím procesní analýzy ve firmě PEGRES obuv s.r.o. 

  Gřeš, Jan
  Firma PEGRES obuv s.r.o. se již delší dobu potýká se stagnací v oblasti plánování a řízení výroby. Některé podnikové procesy jsou nyní značně zastaralé a v aktuálních podmínkách již neefektivní. Cíl práce je snížení nákladů ...
 • Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě 

  Drga, Miroslav
  Práce je zaměřena na optimalizaci operativního řízení výroby za účelem maximální efektivnosti využití pracovních kapacit výrobního závodu Brno. Jedná se o analýzu současného stavu, z které jsou zřejmá místa, které je možno ...
 • Studie řízení průběhu zakázky se zaměřením na řízení výrobního procesu 

  Balíček, Radim
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení a rozvrhování výroby ve vybrané společnosti. V první části práce je vybraná společnost představena. Následně jsou vymezena teoretická východiska k dané problematice. V praktické ...