Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza rizik výrobního procesu 

  Kašpar, Adam
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik vybraného výrobního procesu společnosti TES Vsetín, s.r.o. Práce je rozdělena na tři základní části, teoretickou část, analýzu současného stavu a návrhovou část. V teoretické ...
 • Modifikace materiálového toku výrobní oblasti 

  Řehák, Karel
  Obsahem této bakalřské práce je vytvoření simulačního modelu výrobního procesu a logis-tického řetězce za účelem zhodnocení dopadů navrhovaných změn parametrů výrobního procesu. Simulační model je vytvořen v softwaru Plant ...
 • Návrh na zlepšení průchodnosti výrobního procesu linky 

  Jurček, Pavel
  Předmětem bakalářské práce je posouzení současného stavu výrobního linky firmy a návrh na zlepšení průtočnosti. Dalším návrhem bude přechod z klasické papírové průvodky na elektrickou pro lepší kontrolu a stav výrobků. Ze ...
 • Návrh podpory plánování výroby v informačním systému 

  Slámová, Aneta
  Tématem mé bakalářské práce je návrh podpory plánování výroby v informačním systému společnosti SIK METAL s.r.o. se zaměřením na softwarovou podporu procesů. Zabývá se vytvořením návrhu na zlepšení plánování výroby s ...
 • Návrh sledování dat pro modelování výrobního procesu 

  Havelka, Martin
  Obsahem bakalářské práce je představení metody simulace se zaměřením na sběr dat v podniku ALPS ELECTRIC CZECH, s.r.o. Práce stručně seznamuje s problematikou simulací výrobního procesu. Ukazuje jaká data jsou potřebná pro ...
 • Optimalizace řízení výrobního procesu 

  Voříšek, Dušan
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku výrobního procesu ve vztahu k optimálnímu využití jeho vstupů. Teoretická část obsahuje informace o důležitých charakteristikách výrobního systému a jeho vazbách na ...
 • Optimalizace výrobního procesu ve firmě Zambelli-technik s.r.o 

  Přibyl, Lukáš
  Tato diplomová práce představuje optimalizaci výrobního procesu společnosti Zambelli – technik s.r.o. působící v oblasti kovovýroby a kovoobrábění v Českých Budějovicích. Cílem optimalizace je zabezpečení nepřetržitého ...
 • Projekt centralizace výroby mosazných klecí pro valivá ložiska 

  Křížek, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá centralizací výroby mosazných ložiskových klecí ve firmě ZKL Hanušovice, a.s. První část je zaměřena na popis stávající situace výrobního procesu, který má v současné době řadu nevýhod. Z těchto ...
 • Sběr a zpracování dat pro statistické metody řízení výroby ABB 

  Picka, Jaromír
  Diplomová práce je zaměřena na inovaci sběru dat na zařízení testující selektivní jističe. Sběr dat probíhá bez ovlivnění chodu testujícího zařízení. Diplomová práce obsahuje i cenovou kalkulaci. Dále je provedeno programové ...
 • Studie návrhu na zlepšení výrobního procesu 

  Plocek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výrobního procesu, včetně nalezení úzkého místa ve výrobě. V této práci jsou popsány metody a technologie, které společnost využívá při výrobě. Na základě provedené analýzy, bude ...
 • Studie rozvoje podnikání s vybraným výrobkem 

  Káňa, Vojtěch
  Bakalářská práce se zaměřuje na navržení výrobního procesu od výkresu po finální produkt. Porovnáním několika výrobních procesů a následného výběru jednoho vhodného, případně kombinací vybraných procesů, jenž budou nejvíce ...
 • Studie výrobních procesů ve středně velké strojírenské firmě 

  Sušilová, Petra
  Bakalářská práce je návrhem na zlepšení výrobních procesů ve stávajících výrobních podmínkách, detailní rozbor a vyhodnocení stěžejního problému. Teoretická část shrnuje za pomoci dostupné literatury základní informace o ...
 • Studie zavedení výrobního portfolia pro rozvoj podnikání 

  Šimek, Václav
  Bakalářská práce se zaměřuje na zvýšení produktivity společnosti EURPAL spol. s r.o. Té má být dosáhnuto nakoupením výrobní linky a zavedením výroby do společnosti. V práci je představen podnik samotný a jeho struktura. ...
 • Uplatnění procesního řízení u výrobního podniku 

  Ševčík, Marek
  Obsahem bakalářské práce „Uplatnění procesního řízení u výrobního podniku“ je představení návrhu na změnu funkčního řízení na řízení procesní ve výrobním podniku. Z výsledků analýzy vybraného produktu pak vznikne návrh, ...