Now showing items 1-5 of 5

 • Dimenzování přístrojových transformátorů pro digitální ochrany 

  Souček, Jan
  Diplomová práce se zabývá přístrojovými transformátory, které se používají ve spojení s číslicovými ochranami. Především tedy jistícími transformátory třídy P a transformátory dimenzovanými pro přechodové jevy, které jsou ...
 • Návrh a elektromagnetický výpočet malého synchronního stoje s vinutým rotorem 

  Laštovička, Josef
  Téma této bakalářské práce je problematika synchronních strojů s vinutým rotorem a jejich návrh. V první části práce je tedy shrnuta teorie synchronních strojů s vinutým rotorem. Detailnější zaměření je věnováno stroji s ...
 • Program pro ověření a kontrolu dokumentů s příponou pdf 

  Sohr, Martin
  Program prochází text v pdf souboru a zjišťuje informace o textu a o vlastnostech kontrolovaného souboru podle zadaných parametru. Program dokáže z matadat souboru načíst uvedené informace o autoru, titulek, obsah, klíčové ...
 • Software pro malou spediční firmu 

  Jaderný, Petr
  Tato práce se zabývá programovým řešením běžné práce s daty pro malou spediční firmu. Jedná se o běžnou evidenci kontaktních, bankovních a ostatních údajů o firmách, se kterými spediční firma spolupracuje. Dále generování ...
 • Softwarová podpora výuky finanční analýzy 

  Světlíková, Barbora
  Výstupem této bakalářské práce je program pro zjednodušení výpočtů ve finanční analýze, který studenty seznámí s jednotlivými ukazateli i souvislostmi mezi nimi a umožní jim procvičení interpretací získaných výsledků.