Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace PLC v nástroji TwinCat 

    Krátký, Martin
    Bakalářská práce je o možnostech nástroje TwinCat pro programování programovatelného logického automatu (PLC). V rámci práce bude popsán princip PLC a využití PLC v dnešní době. Dalším bodem v práci bude popsání vývojového ...
  • Využití softwarového PLC v tepelné technice budov 

    Hubený, František
    Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou číslicového řízení teploty v místnosti pomocí softwarového PLC. Výsledkem práce bylo vytvoření algoritmu regulace teploty na požadovanou hodnotu minimalizující provozní ...