Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení jednoúčelového postupového nástroje 

    Křivánková, Lenka
    Diplomová práce se zabývá návrhem jednoúčelového postupového nástroje pro výrobu plechové součásti. Obsahuje rozbor technologií, kterých nástroj využívá, výpočet důležitých veličin, jako jsou střižná vůle, poloměr ohybu, ...