Now showing items 1-5 of 5

 • Ekonomické hodnocení projektu regionálního rozvoje 

  Glocová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickým hodnocením projektu regionálního rozvoje. V teoretické části je práce zaměřena na veřejné investice a regionální rozvoj. Další řešená témata jsou SWOT analýza a zpracování logického ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti developerského projektu 

  Bílá, Adéla
  Bakalářská práce řeší hodnocení ekonomické efektivnosti developerského projektu výstavby bytového domu v Brně. První část práce se zabývá developerskou činností z teoretického pohledu, kterým je zejména popis životního ...
 • Nástroj pro podporu časového plánování v projektech: Metody CPM a PERT 

  Beneš, Jaroslav
  Práce se zabývá tématem projektového řízení. Nejprve je vysvětlena teorie týkající se problematiky projektového řízení a principy metod CPM (Critical Path Method) a PERT (Program Evaluation and Review Technique). Dále je ...
 • Softwarová podpora projektového řízení 

  Czibor, František
  Tato diplomová práce se zabývá tématem projektového řízení. V první části vysvětluje problematiku projektového řízení, popisuje její teoretické základy a to hlavně ve vývoji softwarových projektů. Srovnává dostupné nástroje ...
 • Studie proveditelnosti rekonstrukce stavebního objektu 

  Svobodová, Zuzana
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou pasivních domů a rekonstrukcí stávajících objektů do energeticky pasivního standardu. Dalším úkolem práce je zpracování studie proveditelnosti rekonstrukce stavebního objektu ...