Now showing items 1-20 of 36

 • Aplikace agilní metodiky v podniku 

  Bednařík, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se věnuje agilnímu projektovému řízení, konkrétně metodice Scrum. Teoretická část popisuje jednotlivé aktivní i pasivní části této metodiky a jejich přínos při řízení projektu. Praktická část prezentuje ...
 • Aplikace na alokaci projektových manažérů 

  Slavoš, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a vytvorením aplikácie na mieru pre alokáciu projektových manažérov vo firme IBM Global Services Delivery Center Czech Republic. V prvej časti práce je popísaná teória dôležitá na ...
 • Aplikace Petriho sítí v oblasti projektování informačních systémů 

  Němec, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace Petriho sítí v oblasti projektování informačních systémů. V rámci projektování jsou popsány základní pojmy, řízení projektu a portfolia, standardy a metodiky projektování. ...
 • Financování developerských projektů 

  Svoboda, Petr
  Tato práce pojednává o realitních developerských projektech. Mezi hlavní cíle patří analýza současné situace na poli realitního developmentu a možné způsoby financování takovýchto projektů. Jako výstup tento text přináší ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Dostál, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na možnosti financování konkrétního projektu v podniku z fondů Evropské unie. Teoretická část popisuje jednotlivé fondy a politiky EU. V této části jsou rovněž definovány základy z oblasti ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Medová, Veronika
  Předmětem diplomové práce Financování projektů z fondů EU je charakteristika problematiky získávání finančních prostředků pro projekty z fondů EU. Teoretická část obsahuje poznatky z oblasti projektového managementu a ...
 • Implementace procesní metodiky ITIL 

  Vozdecký, Martin
  Procesní řízení se stává stále více diskutovanou otázkou v každé společnosti. Výzvou pro manažery IT je dodávka služeb IT ve vysoké kvalitě za koordinace a partnerství s businessem. Diplomová práce Implementace procesní ...
 • Inovace v řešení developerského projektu 

  Vašíček, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na variantní řešení developerského projektu. Práce postupně definuje stavební zakázku, fáze výstavby, způsoby financování. Dále popisuje typy developerů, smluvní vztahy mezi účastníky developerských ...
 • Modelování a řízení projektového portfolia 

  Skalníková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním a řízením projektového portfolia. V první části vysvětluje problematiku projektového řízení, popisuje její teoretické základy a metody používané při řízení. V další částí je popsané ...
 • Moderné prístupy v riadení podnikov – projektové riadenie 

  Chovanová, Henrieta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  V článku sú interpretované výsledky prieskumu, ktorý sa týkal úrovne uplatňovania projektového riadenia v slovenských priemyselných podnikoch (2003-2007). Prieskum na Slovensku je doplnený aj o výsledky výskumov zahraničných ...
 • Nástroj pro kolaborativní podporu předprojektové fáze projektů 

  Žák, Michal
  Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem a realizací aplikace pro správu projektových příležitostí pro konkrétní potřeby společnosti IBM Česká republika. Zde jsou představeny základní metody a přístupy především k časovému ...
 • Nástroj pro podporu časového plánování v projektech: Metody CPM a PERT 

  Beneš, Jaroslav
  Práce se zabývá tématem projektového řízení. Nejprve je vysvětlena teorie týkající se problematiky projektového řízení a principy metod CPM (Critical Path Method) a PERT (Program Evaluation and Review Technique). Dále je ...
 • Nástroj pro podporu řízení agilních vývojových týmů 

  Uchytil, Albert
  Tato práce řeší tvorbu prototypu nástroje pro řízení agilních vývojových týmů. Nejdříve se věnuje teoretickým základům pro budovaný nástroj. Dále se věnuje analýze požadavků na daný informační systém. Poté probírá výběr ...
 • Návrh a implementace systému Innovation Scorecard za účelem měření úspěchu inovace ve společnosti Red Hat 

  Shpilka, Tetyana
  Tato diplomová práce představuje návrh a implementaci řídicího systému známého jako Innovation Scorecard, který byl zaveden a aplikován v rámci společnosti Red Hat Czech s.r.o. Účelem bylo vylepšení současného modu operandi ...
 • Návrh kabeláže v průmyslovém prostředí - administrativní budova 

  Pospíšilová, Renata
  Cílem práce je navrhnout řešení rozvodů strukturované kabeláže do administrativní budovy společnosti PHARMIX s.r.o. Toto řešení musí vylepšit stávající situaci v administrativní budově a zároveň musí být navrženo s dostatečnou ...
 • Návrh projektu a aplikace metod projektového managementu dle standardu IPMA 

  Vodička, Vlastimil
  Cílem diplomové práce je použití nástrojů a metodik projektového managementu pro návrh projektu podporujícího rozvoj inovačního podnikání na Jižní Moravě, propagaci českých inovací za hranicemi a mezioborovou spolupráci ...
 • Návrh projektu a využití metodiky projektového managementu 

  Luhanová, Mária
  Diplomová práca je zameraná na aplikáciu metód a nástrojov Projektového manažmentu vrámci projektu Ples VUT. Kapitola 1 skúma teoretické základy Projektového manažmentu a jeho metód. Kapitola 2 analyzuje súčasný stav, ...
 • Návrh projektu a využití metodiky projektového managementu pro vybranou akci 

  Ontlová, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na praktické využití metod projektového managementu pro návrh řešení projektu Okruhové Dny. Práce je nejprve zaměřena na specifikaci teoretických poznatků dané problematiky, načež navazuje ...
 • Návrh projektu financovaného třetí stranou 

  Kejvalová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu za použití metod projektového managementu. Zároveň se zabývá možností financování projektu, kde je počítáno se spoluprací Evropské unie. Návrh projektu je zpracován tak, aby ...
 • Návrh projektu pro řízení zakázkové výroby 

  Exl, David
  Obsahem této diplomové práce je navrhnout plán projektu na zavedení systému řízení zakázkové výroby. V práci jsou použity metody a postupy projektového řízení. Práce obsahuje studii příležitostí, časovou, zdrojovou a ...