Now showing items 1-2 of 2

  • Nástroj pro podporu časového plánování v projektech: Metody CPM a PERT 

    Beneš, Jaroslav
    Práce se zabývá tématem projektového řízení. Nejprve je vysvětlena teorie týkající se problematiky projektového řízení a principy metod CPM (Critical Path Method) a PERT (Program Evaluation and Review Technique). Dále je ...
  • Softwarová podpora projektového řízení 

    Czibor, František
    Tato diplomová práce se zabývá tématem projektového řízení. V první části vysvětluje problematiku projektového řízení, popisuje její teoretické základy a to hlavně ve vývoji softwarových projektů. Srovnává dostupné nástroje ...