Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh projektu a využití metodiky projektového managementu pro vybranou akci 

    Ontlová, Veronika
    Diplomová práce se zaměřuje na praktické využití metod projektového managementu pro návrh řešení projektu Okruhové Dny. Práce je nejprve zaměřena na specifikaci teoretických poznatků dané problematiky, načež navazuje ...
  • Softwarová podpora projektového řízení 

    Czibor, František
    Tato diplomová práce se zabývá tématem projektového řízení. V první části vysvětluje problematiku projektového řízení, popisuje její teoretické základy a to hlavně ve vývoji softwarových projektů. Srovnává dostupné nástroje ...