Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace novelizované normy ISO 10006 ve spolecnosti UNICORN a.s. 

    Havlín, Jan
    Diplomová práce zpracovává analýzu současného stavu řízení projektů ve společnosti UNICORN a.s. a navrhuje doporučení ke zlepšení v této oblasti na základě ČSN ISO 10 006 Systému managementu jakosti - Směrnice pro management ...
  • Počítačová podpora přípravy rozvoje zaměstnanců 

    Poliak, Michal
    Základním cílem této práce je definovat návrh řešení pro podporu přípravy školení a tréninkových programů rozvoje zaměstnanců. Cíle je dosaženo prostřednictvím vytvoření dokumentu plánu řízení projektu a specifikací požadavků ...